Badania wizualne są prowadzone na etapach wytwarzania jak i po zakończeniu procesu, na elementach gotowym. Bardzo ważnym elementem jest proces przygotowania do spawania. Na tym etapie możemy wyeliminować pewne błędy, które później nie wpłyną na negatywną ocenę złącza. Badania wizualne są metodą powierzchniową prowadzoną bezpośrednio za pomocą spoinomierzy jak i pośrednio przy użyciu fiberoskopu czy wideoendoskopu. Badania wizualne VT wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami lub procedurami wskazanymi przez Klienta.

Kontakt