Badania penetracyjne wykorzystują zjawisko włoskowatości polegające na wnikaniu penetrantu do wąskich naczyń nazywanych kapilarami. Penetranty są cieczami o niewielkim napięciu powierzchniowym i tym samym podatnymi na zjawisko włoskowatości i siły kapilarne. Jest to metoda powierzchniowa, zdolna do wykrywania nieciągłości otwartych ku powierzchni. Badania penetracyjne wykonujemy w metodzie barwnej jak i fluorescencyjnej. Środki do badań pochodzą od renomowanych dostawców z odpowiednim certyfikatem potwierdzającym jakość. Badania penetracyjne PT wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami lub procedurami wskazanymi przez Klienta.

Kontakt