Do badań radiograficznych wykorzystujemy promieniowanie gamma oraz promieniowanie X. Posiadamy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie źródeł promieniotwórczych w terenie oraz ich transport. Obróbka chemiczna błon jest w pełni zautomatyzowana co pozwala na znaczne przyspieszenie procesu wywoływania i ocenę radiogramów. Wykonujemy także ocenę na miejscu u klienta w mobilnym laboratorium, gdzie wynik badania potrzebny jest natychmiast. Badania radiograficzne RT wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami lub procedurami wskazanymi przez Klienta.

Kontakt