Metoda ultradźwiękowa pozwala na pomiar prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym materiale, a następnie przeliczenie tej wartości na grubość materiału w mm. Pomiary można dokonywać również na powierzchniach z powłokami lakierniczymi. Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami lub procedurami wskazanymi przez Klienta.

Kontakt